در صورتی که تمایل دارید از مراحل انجام کار خود مطلع شوید می‌توانید با وارد کردن شماره قبض دستگاه خود و شماره تلفن همراه ارائه شده در هنگام ثبت درخواست خدمات، در فرم زیر، از وضعیف درخواست خود مطلع شوید.